Tuyển dụng phó phòng kế hoạch kỹ thuật

Tuyển dụng phó phòng kế hoạch kỹ thuật

Số lượng cần tuyển:                    01 Nơi làm việc:                                Hà Nội Cấp bậc:                                      Quản lý Kinh nghiệm:                                02 năm Lương:                                         Thỏa thuận Ngành...

Tuyển dụng kế toán công trường

Số lượng cần tuyển:                    01 Nơi làm việc:                                Hà Nội Cấp bậc:                                      Quản lý Kinh nghiệm:                                02 năm Lương:                                         Thỏa thuận Ngành...

Tuyển dụng kỹ sư hiện trường kiêm hồ sơ

Số lượng cần tuyển:                    01 Nơi làm việc:                                Hà Nội Cấp bậc:                                      Quản lý Kinh nghiệm:                                03 năm thi công, hiểu rõ thi công phần kết cấu và hoàn thiện Lương:         ...

Tuyển dụng thủ kho công trường

Số lượng cần tuyển:                    02 Nơi làm việc:                                Hà Nội Cấp bậc:                                      Quản lý Kinh nghiệm:                                02 năm làm thủ kho công trường xây dựng Lương:                             ...

Tuyển dụng cán bộ an toàn lao động

Số lượng cần tuyển:                    01 Nơi làm việc:                                Hà Nội Cấp bậc:                                      Quản lý Kinh nghiệm:                                03 năm làm trong lĩnh vực giám sát ATLĐ ở các công trình nhà cao tầng....

Tuyển dụng nhân viên lái xe

Số lượng cần tuyển:                     01 Nơi làm việc:                                Hà Nội Cấp bậc:                                      Quản lý Kinh nghiệm:                               01 năm Lương:                                         Thỏa thuận Ngành...