Mục tiêu và chính sách

CÔNG BỐ VỀ MỤC TIÊU VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH

 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại INCONS công bố mục tiêu và những chính sách đến tất cả Cán bộ công nhân viên (CB-CNV). Những chính sách này tạo ra một nền tảng để Công ty xây dựng các mục tiêu chất lượng.
 • Đại diện lãnh đạo và Trưởng các phòng ban có trách nhiệm theo dõi và hỗ trợ để đảm bảo tất cả CB-CNV thấu hiểu và áp dụng những chính sách này vào công việc hàng ngày của mình.
 • Căn cứ vào yêu cầu của thị trường và khả năng thực hiện của Công ty, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban xây dựng mục tiêu chất lượng, đảm bảo mục tiêu đó đo được, cụ thể, nhất quán với chính sách chất lượng, và thích hợp cho từng năm để hỗ trợ cho việc hoàn thành chính sách chất lượng.
 • Việc theo dõi thực hiện mục tiêu được quy định trong các tài liệu tổng hợp, đảm bảo mục tiêu chất lượng có hiệu quả.
 • Đại diện lãnh đạo, Trưởng các phòng ban có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các mục tiêu chất lượng hàng tháng để có biện pháp điều chỉnh kịp thời.
 • Tổng Giám đốc, Đại diện lãnh đạo đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực và hỗ trợ các bộ phận hoàn thành mục tiêu chất lượng đã đề ra.
 • Vào các đợt xem xét của lãnh đạo, Tổng Giám đốc cùng tất cả các thành viên tham gia sẽ xem xét về tính thích hợp liên tục của chính sách chất lượng.

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại INCONS hoạt động với những mục tiêu chính sau:

 • Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tối ưu trong ngành xây dựng.
 • Tạo lập một môi trường làm việc năng động; chuyên nghiệp nhằm phát huy một cách toàn diện tài năng của từng CB-CNV.
 • Thu nhập ổn định và trả lương cho CB-CNV theo đúng khả năng và năng lực làm việc.
 • Đem lại lợi nhuận hợp lý cho Công ty và lợi tức thỏa đáng cho các cổ đông.
 • Tạo việc làm ổn định cho 500 đến 1000 lao động.
 • Chúng tôi đã nhất trí và quyết tâm thực hiện mục tiêu này..

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Để hoàn thành mục tiêu của Công ty, với sự đồng tâm nhất trí, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại INCONS quyết tâm phấn đấu trở thành Công ty có uy tín trong ngành xây dựng bằng cách tìm hiểu thấu đáo và đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của khách hàng.

Chính sách này bao gồm việc bảo đảm thực thi những cam kết sau đây:

 • Thường xuyên điều chỉnh các quá trình tác nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng công trình, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng;
 • Tận tâm tận lực hoàn thành Công trình đúng hạn, an toàn và bảo hành Công trình tận tình, chu đáo;
 • Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, song song với việc nghiên cứu ứng dụng các phương thức quản lý hiệu quả, công nghệ sản xuất hiện đại và kỹ thuật thi công tiên tiến;
 • Tuân thủ các quy định Pháp luật Việt Nam và các cam kết với khách hàng;
 • Toàn thể các thành viên nhất quyết bảo vệ và không ngừng nâng cao uy tín của Công ty để danh tiếng của INCONS mãi mãi gắn liền với những công trình có chất lượng.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Con người là chìa khóa của thành công – Nguồn nhân lực trong bộ máy INCONS được xem là tài sản quý giá nhất. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh. Công ty đánh giá khách quan, đúng mức về sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm giúp CB-CNV ý thức vai trò của mình trong việc hình thành văn hóa Công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để CB-CNV INCONS có được môi trường làm việc tốt nhất:

 • Môi trường làm việc

– Công ty quan tâm đến điều kiện làm việc của CB-CNV: bố trí nơi làm việc tiện nghi, thoáng mát, sạch sẽ; cung cấp đầy đủ máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; trang bị đồng phục cho CB-CNV cũng như đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cá nhân cho CB-CNV làm việc ở công trường.
– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện để mỗi CB-CNV đều có cơ hội tự khẳng định, phát huy hết năng lực của bản thân. Trong công việc luôn có sự hỗ trợ hướng dẫn của cấp trên, sự phối hợp của đồng nghiệp và các bộ phận liên quan trên tinh thần vì sự phát triển chung của Công ty.

 • Chính sách lao động.

– Chế độ nghỉ Lễ, Phép và nghỉ khác tuân thủ theo qui định của Bộ luật lao động.
– CB-CNV INCONS đến nơi làm việc phải mặc đồng phục theo qui định và nghiêm túc chấp hành kỷ luật Công ty, cụ thể như sau:

 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Tuân thủ tuyệt đối sự phân công công việc và điều động của cấp trên.
 • Báo cáo đầy đủ và trung thực nhiệm vụ được giao. Khi gặp khó khăn trong công việc phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để giải quyết kịp thời.
 • Cán bộ đặc trách công tác chuyên môn nghiệp vụ không được lợi dụng chức quyền để nhận hoa hồng, tiền bồi dưỡng từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dưới bất cứ hình thức nào gây mất uy tín cho Công ty.
 • Không được dùng danh nghĩa của Công ty để làm việc cá nhân. Nghiêm cấm các hành vi gian dối trong lao động và trong tác nghiệp dẫn đến thiệt hại về tài sản và lợi ích của Công ty.
 • Nghiêm cấm mọi hình thức tiết lộ thông tin, tự ý mang tài liệu ra khỏi văn phòng làm việc hoặc cung cấp thông tin của Công ty ra bên ngoài khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.
 • Giữ bí mật kinh doanh của Công ty.
 • Chính sách tiền lương

– Chính sách lương xây dựng trên cơ sở công việc được giao và hiệu quả Công việc thực hiện.
– Định kỳ trong năm, Công ty sẽ xem xét thực hiện công việc của CB-CNV để làm cơ sở tăng lương thông qua việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo trực tiếp.
– Ngoài tiền lương, Công ty cũng xem xét thưởng thỏa đáng nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc cho CB-CNV: Thưởng Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.

 • Chính sách bảo hiểm xã hội

Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo qui định hiện hành. Các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật.

 • Chính sách đào tạo

Nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự  am tường công việc, có chuyên môn giỏi và đạo đức nghề nghiệp. Hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

 • Đào tạo hội nhập: Nhân viên mới sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập, giúp hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của INCON, hiểu rõ được quy định, quy trình, nội quy làm việc và môi trường, văn hóa của Công ty để nhanh chóng nắm bắt và hòa nhập nhanh nhất với công việc và đồng nghiệp. Tổ chức các buổi đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho các nhân viên mới.
 • Đào tạo cán bộ quản lý: Đối với các nhân viên có tiềm năng phát triển sẽ được đề cử vào danh sách lãnh đạo tiềm năng, được tham dự các buổi đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức công việc và các kỹ năng khác.
 • Đào tạo nội bộ: Thường xuyên tổ chức đào tạo nội bộ, mời các chuyên gia chuyên ngành giảng dạy kiến thức về nghiệp vụ chuyên sâu cho CB-CNV. Chú trọng huấn luyện đào tạo nội bộ thực tế, cấp trên đào tạo cho cấp dưới, chuyên viên cấp cao đào tạo cho cấp thấp hơn để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ.
 • Đào tạo các kỹ năng mềm: Chú trọng đến công tác đào tạo các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương thảo, đàm phán…nhằm giúp CB-CNV tự tin và thành công hơn trong công việc.
 • Phụ cấp và Phúc lợi

 Phụ cấp:
– Công ty xây dựng đầy đủ các phụ cấp, tạo điều kiện để CB-CNV hoàn thành tốt nhiệm vụ: phụ cấp bữa ăn, phụ cấp công tác, phụ cấp …
 Phúc lợi:
– Du lịch: Hàng năm Công ty tổ chức chuyến du lịch, nghỉ mát cho CB-CNV trong và ngoài nước nhằm tái tạo sức lao động, tạo sự đoàn kết gắn bó trong CB-CNV Công ty.
– Khám sức khỏe định kỳ: Mỗi năm 01 lần Công ty tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho CB-CNV Công ty. Chi phí khám sức khỏe do Công ty chi trả.
– Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CB-CNV: Tổ chức họp mặt tặng quà cho CB-CNV vào các dịp Lễ Tết truyền thống; Quà cho các cháu là con CB-CNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6); Quà khuyến khích tinh thần cho các cháu có thành tích tốt trong học tập.

CHÍNH SÁCH VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG – AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
(SOCIAL ACCOUNTABILITY POLICY)

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại INCONS quan niệm rằng việc tạo công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho CB-CNV là một phần việc tất yếu của mình và trong tất cả các hoạt động, luôn luôn quan tâm đến ảnh hưởng của nó đến xã hội và môi trường xung quanh, nhằm đóng góp một phần vào việc xây dựng xã hội phát triển bền vững.

Chính sách này bao gồm những cam kết sau đây:

 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam về lao động, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và các Luật định đang áp dụng khác; tôn trọng các công ước Quốc tế của tiêu chuẩn SA 8000:2014 và những giải thích của các công ước đó; tiêu chuẩn ISO 14001:2015; tiêu chuẩn ISO 45001:2016.
 • Thường xuyên quan tâm để có những cải tiến tốt về điều kiện làm việc cho CB-CNV và bảo vệ môi trường cho cộng đồng;

TRÁCH NHIỆM VỚI CỔ ĐÔNG

HĐQT tập trung vào quản lý bằng bộ máy điều hành tốt nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của các Giám đốc và Ban Điều hành; xây dựng niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan. Để thực hiện điều này, chính sách hỗ trợ cho bộ máy điều hành tốt được đưa ra bao gồm những điểm quan trọng sau:

 • Cổ đông và các bên liên quan được đối xử công bằng và tốt đẹp như nhau.
 • HĐQT cam kết tạo thêm giá trị cho các lĩnh vực hoạt động của Công ty trong dài hạn bằng việc quản lý một cách thận trọng, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hiệu quả tương xứng, đạt được lợi ích tối đa cho cổ đông và ngăn chặn bất kỳ sự xung đột lợi ích nào, cũng như chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào hay thỏa thuận nào do Công ty thực hiện.
 • Tất cả các hoạt động được triển khai một cách minh bạch và công khai cho việc giám  sát, với sự cung cấp thông tin tương xứng cho các bên có liên quan.
 • Các hoạt động kinh doanh luôn tính đến rủi ro với mức quản lý và kiểm soát rủi ro phù hợp. Công ty nhận thức được quyền của cổ đông trong việc nhận thông tin chính xác, đầy đủ, tương xứng, thường xuyên và bình đẳng để đi đến việc ra quyết định tại các cuộc họp cổ đông. Công ty tạo cơ hội cho cổ đông có quyền như nhau trong việc giám sát hoạt động công ty, thực hiện các yêu cầu và đưa ra các đề xuất cũng như góp ý.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC KINH DOANH VÀ KHÁCH HÀNG

 • Công ty INCONS luôn cố gắng tìm ra tiếng nói chung với các đối tác và khách hàng với quan niệm rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết một cách thỏa đáng trên tinh thần tôn trọng sự công bằng, bình đẳng, bảo đảm sự hài hòa về lợi ích của các bên. INCONS cũng xác định rằng chỉ có sự hợp tác đầy thiện chí mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp và giúp cho tất cả các bên cùng nhau phát triển và tiến bộ. Sự phát triển và tiến bộ của từng doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Đóng góp cho sự phát triển này được xác định là một mục tiêu quan trọng của INCON. Cạnh tranh lành mạnh trong tinh thần hòa bình là cách nghĩ, cách làm xuyên suốt của Lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty.
 • Tinh thần hợp tác và cạnh tranh bằng phương thức hòa bình cần được duy trì trong bất kỳ hoàn cảnh nào vì tinh thần này được xem là một trong những giá trị cốt lõi của Công ty. Cùng với khách hàng và các đối tác, INCONS sẽ mãi mãi tồn tại với tinh thần này và nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 “Tăng cường hợp lực – Chinh phục đỉnh cao” không thể đạt được kết quả tốt đẹp nếu Ban Điều Hành không thực thi đúng đắn tinh thần này.