Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc NHCSXH vừa thông tin với báo chí về một số điểm cần chú ý trong chương trình cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) như mức lãi suất và việc người vay vốn phải gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH…

                    Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý. Ảnh: NHCSXH

Ông Nguyễn Văn Lý cho biết tới thời điểm này có thể khẳng định chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (Nghị định 100) chính thức sẵn sàng giải ngân những khoản vay đầu tiên.

Chương trình cho vay này có ý nghĩa rất lớn vì lần đầu tiên chủ trương của Quốc hội hướng tới đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ thu nhập thấp ở các đô thị. Trước đó, NHCSXH cũng thực hiện cho vay về nhà ở nhưng là chương trình cho vay dành cho hộ nghèo ở nông thôn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Còn chương trình cho vay theo Nghị định 100 có 3 đối tượng được vay vốn là cho vay để mua nhà ở xã hội, cho vay để thuê mua nhà ở xã hội và cho vay để sửa chữa nhà ở.

Về vấn đề người vay quan tâm là mức lãi suất khoản vay và quy định người vay phải gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH đã được đại diện NHCSXH giải đáp.

Mức lãi suất 4,8%/năm là cao hay thấp?

Theo ông Nguyễn Văn Lý, người vay bao giờ cũng muốn được vay với lãi suất thấp. Nhưng lãi suất thấp quá thì ngân sách Nhà nước phải bù lỗ nhiều. Khi phải bù lỗ nhiều cũng gây áp lực ngược lại ngân sách và khiến nguồn vốn bố trí cho vay có thể sẽ thấp đi và ít người được vay.

Theo tính toán của NHCSXH thì đây là chương trình cho vay dài hạn. Về lãi suất, Chính phủ cũng đã đặt ra nguyên tắc khung là “lãi suất cho vay nhà ở xã hội tối đa bằng hoặc không vượt quá 50% lãi suất của các tổ chức tín dụng cho vay cùng loại với kỳ hạn trung và dài hạn”.

Hiện nay, lãi suất của các ngân hàng thương mại có tham gia cho vay nhà ở xã hội là 5%/năm nên NHCSXH tính toán đề xuất các bộ, ngành trình Chính phủ mức lãi suất cho vay 4,8%/năm trên cơ sở khung lãi suất Chính phủ quy định.

“Như vậy nhìn tổng thể, chúng tôi cho rằng lãi suất cho vay trong năm 2018 ở mức 4,8%/năm là hợp lý”, ông Nguyễn Văn Lý nói.

Tại sao người vay vốn phải gửi tiết kiệm tại NHCSXH tối thiểu 12 tháng?

Ông Nguyễn Văn Lý cho biết theo quy định, để được vay vốn mua nhà ở xã hội, người vay phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hằng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hằng tháng của người vay vốn.

Với điều kiện này thì chỉ sau khi hoàn thành thủ tục bình xét cho vay và xin ký hợp đồng tín dụng thì người vay mới chính thức phải gửi tiền tiết kiệm.

Khi vay, khách hàng nhận một khoản tiền lớn để chuyển cho các hợp đồng mua nhà ở xã hội trong khi tiền gửi tiết kiệm này là trích từ thu nhập của người vay hằng tháng. Trong thời gian tối thiếu 1 năm, người vay gửi tiết kiệm thì NHCSXH ân hạn không thu nợ ngay khoản vay của khách hàng.

Số tiền gửi tiết kiệm của khách hàng gửi càng nhiều càng tốt nhưng phải tối thiểu bằng số tiền trả nợ hằng tháng của 1 năm.

NHCSXH cũng thiết kế lãi suất tiền gửi tiết kiệm này bằng lãi suất cho vay trong năm đó (lãi suất cho vay nhà ở xã hội từ nguồn vốn của NHCSXH được Chính phủ ban hành theo từng năm một), hiện nay là 4,8%/năm.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, “những quy định gửi tiết kiệm như vậy theo chúng tôi thì khách hàng không gặp khó khăn gì vì đó là tiền tiết kiệm hằng tháng của khách hàng”./.

Theo Thanh Xuân/Chinhphu.vn