Văn bản các cơ quan Trung ương

– Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Văn bản của địa phương

– UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

– UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố.

– UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

– UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

– Bộ Xây dựng thông qua Đề án đề nghị công nhận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV.

– Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị loại I.

– Bọt thủy tinh – vật liệu cách nhiệt của tương lai.

– Hệ thống quản lý chất thải hiệu quả.

– SAP – công nghệ số trong cải thiện bảo hộ lao động ngành Xây dựng và trong các ngành kinh tế khác.

Thông tin

– Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Xây dựng.

– Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng lần 3, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục Hạ tầng kỹ thuật.

– Hội thảo tổng kết Dự án Tăng cường năng lực về quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị tại Việt Nam.

– Khai giảng Khóa bồi dưỡng xây dựng, phát triển và quản lý khu vực nông thôn của TP Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa.

– Tổng công ty VIGLACERA – CTCP tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

– Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy công tác vệ sinh môi trường.

– Cải cách ngành xây dựng Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

– Tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh của các nước trên thế giới.