Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trong tháng 3/2018, ngành kinh doanh Bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4%, kế tiếp là Xây dựng có 42.138 tỷ đồng, chiếm 15,1%.

3 tháng đầu năm 2018, tổng số vốn đăng ký mới của 17 ngành trong nền kinh tế là 278.489 tỷ đồng, thì ngành kinh doanh Bất động sản có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4%.

Tiếp đến là ngành Xây dựng có 42.138 tỷ đồng, chiếm 15,1%. Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 38.498 tỷ đồng, chiếm 13,8%. Công nghiệp chế biến, chế tạo có 28.980 tỷ đồng, chiếm 10,4%. Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 19.678 tỷ đồng, chiếm 7,1%…

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong số các ngành có tỷ trọng cao thì ngành kinh doanh Bất động sản cũng xếp vị trí thứ 2: Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 83 tỷ đồng/doanh nghiệp; kinh doanh Bất động sản đạt 64,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 28,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 20,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; Khai khoáng đạt 15,1 tỷ đồng/doanh nghiệp…