I. Hạng mục đã hoàn thành: CỌC KHOAN NHỒI - TƯỜNG VÂY II. Hạng mục đang thực hiện: PHẦM NGẦM 1. CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT - KHOAN NEO        2. THI CÔNG CỐT THÉP - CỐP PHA ĐÀI THANG MÁY 3. THI CÔNG ĐỔ BÊ TÔNG ĐÀI THANG MÁY   ...